Τε. Μάι 25th, 2022

Δημήτρης Κωστούρος:

Κατασκευάζονται και δίκτυα ομβρίων για να λύσουν πιθανά προβλήματα λόγω των υψομετρικών διαφορών σε κάποια σημεία.

Συναντήσαμε και συνομιλήσαμε στο πρώτο τμήμα με επαγγελματίες και κατοίκους.

Με καλή διάθεση , κατανόηση και διάλογο βρίσκουμε πάντα τις καλύτερες λύσεις.

Άλλωστε όλοι αγωνιζόμαστε για ένα τόπο να δημιουργούμε!