Στη σχετική Ερώτηση που είχα καταθέσει στη Βουλή με θέμα την ανάγκη στήριξης των αγροτών με επιδότηση για την κάλυψη των αυξήσεων στο αγροτικό ρεύμα απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.

Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Η Κυβέρνηση, μπροστά στο παγκόσμιο φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης, έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη όλων των καταναλωτών χαμηλής τάσης. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή Χώρα, η οποία προχωράει στη δημιουργία Ειδικού Ταμείου Στήριξης για την Ενεργειακή Μετάβαση, προκειμένου να απομειωθούν οι αναμενόμενες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα σε όλους τους καταναλωτές. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα της χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου και άλλων δράσεων που θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, με την παρ. 1 του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021 (ΦΕΚ Α’181/2021) ορίζεται ότι «1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..» Περαιτέρω, με την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι: «Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.». Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, το ΥΠΕΝ προωθεί σχέδιο κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών, με την οποία οι καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης χαμηλής τάσης θα είναι δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης.

Σημειώνουμε ότι οι κάτοχοι αγροτικών τιμολογίων απαλλάσσονται από τις χρεώσεις χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ), και ταυτόχρονα απολαμβάνουν χαμηλότερες χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που προορίζεται για γεωργική χρήση απαλλάσσεται από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Το Υπουργείο έχει απόλυτη επίγνωση ότι απαιτούνται ενέργειες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που πλήττει την κοινωνία και την οικονομία και της δικής μας Χώρας, και εκτός των μέτρων στήριξης, τα οποία έχει ανακοινώσει, ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η κρίση είναι διεθνής.

Συγκεκριμένα η Κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλία, η οποία παρουσιάστηκε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στις 22-9 στη Λιουμπλιάνα και αφορά στη σύσταση ενός Μεταβατικού Ταμείου Αντιστάθμισης, το οποίο θα αντλεί έσοδα από τις δημοπρασίες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Υπογραμμίζουμε ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προφανώς και για τις αγροτικές, αποτελεί πάγια επιδίωξη της πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της ενέργειας.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η ΔΕΗ, μέσω πολιτικής διευκολύνσεων που εφαρμόζει στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των αγροτών, συνεχίζει να προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης με την καταβολή προκαταβολής του 15% ή 20% της οφειλής τους και αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού σε έως 18 ή 24 δόσεις αντίστοιχα. Περαιτέρω, η ΔΕΗ παρέχει από 5/8/2021 έκπτωση ενέργειας που ανέρχεται σε 30% στα οικιακά και 50% στα αγροτικά τιμολόγια. Με αυτήν την εμπορική πολιτική περιορίζει την επιβάρυνση τους λογαριασμούς των πελατών της”.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....