Το Επιμελητήριο Αργολίδας στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των επιχειρήσεων – μελών του, διοργανώνει δύο νέα επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με τo IST College (αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας), με την παρακάτω θεματολογία:

1. SOCIAL MEDIA MARKETING
Σκοπός : Η κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών λειτουργίας των
δημοφιλέστερων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tik
Tok, Snapchat, LinkedIn, YouTube). Μέσα από αυτό το σεμινάριο θα μάθετε :
 Να σχεδιάζετε, να αναπτύσσετε, να διαμορφώνετε και να εφαρμόζετε μια
ολοκληρωμένη στρατηγική social media marketing.
 Να επιλέγετε τα κατάλληλα εργαλεία που ταιριάζουν στην κάθε επιχείρηση,
κατανοώντας σε βάθος τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν στην προβολή των
εταιρειών και την αλληλεπίδρασή τους με το κοινό.
Απευθύνεται : Σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε οποιονδήποτε
θέλει να αποκτήσει σε βάθος τη γνώση των Social Media
Συνολική Διάρκεια Προγράμματος : 16 ώρες (4 εκπαιδευτικές συναντήσεις των 4 ωρών)
Τρόπος Υλοποίησης : Δια ζώσης διδασκαλία
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων : έως 25 εκπαιδευόμενοι
Κόστος Συμμετοχής : 50€

Περίοδος Διεξαγωγής : Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2022

Άργος, 07 Οκτωβρίου 2022
Αρ. Πρωτ: 3529/Φ.134
ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Εισηγήτρια : Λουκία Σαματά
Η Λουκία Σαματά έχει σπουδές στα Οικονομικά (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο),
MSc in e-Business and Digital Marketing και μεταπτυχιακό τίτλο (PMBA). Εργάζεται ως Digital &
e-Commerce Marketing Manager σε εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής και υγείας και είναι co-
founder & CEO του Fertility Route, διαδικτυακή εταιρεία ιατρικής& τουριστικής διαμεσολάβησης
με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

2. ΒΑΣΙΚΆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
Σκοπός : Η απόκτηση των απαραίτητων οικονομικών γνώσεων και η κατανόηση οικονομικών
καταστάσεων προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Οικονομικές γνώσεις απλά και κατανοητά!
Απευθύνεται : Σε επιχειρηματίες και στελέχη από διαφορετικές ειδικότητες που θέλουν να
αποκτήσουν τις απαραίτητες οικονομικές γνώσεις.
Συνολική Διάρκεια Προγράμματος : 12 ώρες (3 εκπαιδευτικές συναντήσεις των 4 ωρών)
Τρόπος Υλοποίησης : Δια ζώσης διδασκαλία
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων : έως 25 εκπαιδευόμενοι
Κόστος Συμμετοχής : 50€
Περίοδος Διεξαγωγής : Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2022
Εισηγητής : Παναγιώτης Βελισσαρίου
Ο Παναγιώτης Bελισσαρίου διαθέτει τριακονταετή εργασιακή εμπειρία σε μεγάλες
πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις ως Manager και Director στους τομείς των Πωλήσεων,
της Εξυπηρέτησης Πελατών, του Marketing, του Trade Marketing και της Ανάπτυξης Νέων
Αγορών, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Συμπληρωματικά διαθέτει δεκαπενταετή εκπαιδευτική
εμπειρία ως εισηγητής Μεταπτυχιακών προγραμμάτων και εξειδικευμένων σεμιναρίων
(trainer/couch/mentor).
Είναι διαπιστευμένος εισηγητής και συνεργάτης, coach και μέντορας από τον Σύνδεσμο
Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και άλλων
σημαντικών φορέων. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο City University of New York και
είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MBA) από το Πανεπιστήμιο N.Y.I.T της Νέας
Υόρκης.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ – ΛΟΙΠΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Για να εγγραφείτε στα σεμινάρια, καθώς και για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες
και ώρες διεξαγωγής τους, ακολουθήστε το σύνδεσμο:
https://forms.gle/Rd7bHzn4ZuKRPvdc8
Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στους
συμμετέχοντες.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλέφωνο του Επιμελητηρίου Αργολίδας 27510 – 67216 (εσωτερική γραμμή 2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....