Ο Επικεφαλής της Παράταξης “Συμφωνία Δημιουργίας” και Υποψήφιος Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, σήμερα 16-3-2023, κατέθεσε αίτηση προς τον Δήμο Άργους – Μυκηνών και όλα τα εμπλεκόμενα νομικά πρόσωπα του Δήμου σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης της εταιρείας Eurologic συμφερόντων του κ. Λαμπρακάκη (κουμπάρου του νυν Δημάρχου κ. Καμπόσου) και ζήτησε αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν την υπόθεση (συμβάσεις, εντάλματα πληρωμής, ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες κ.λ.π.). Επίσης ζήτησε αντίγραφο της σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2023 διότι όπως τόνισε μετά από σχετική έρευνα που διενεργήθηκε από τα μέλη της παράταξης δεν έχει αναρτηθεί στο σύστημα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ“!!!

Σας Παραθέτουμε το Κείμενο της Αίτησης που λέει:

ΑΙΤΗΜΑ
Προς : Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών,
Την Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Άργους Μυκηνών,
Την ΔΕΥΑΑΡΜ,
Την ΚΕΔΑΜ,
Το ΝΠΔΔ “Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός”,
Το ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και
Το ΝΠΔΔ Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Του: Παναγιώτη Δ. Παπαϊωάννου, (αριθμός ταυτότητας ΑΕ 749941/2007), κατοίκου Άργους, οδός Παπαρρηγοπούλου 2 Α , του Δήμου Άργους Μυκηνών, Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου, εκπρόσωπο των επιπλέον τεσσάρων ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων της κας Β. Ρούσου, του κ. Π. Διολίτση, του κ. Π. Δούρο και του Β. Μπέζα και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Συμφωνία Δημιουργίας»

Κ. πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών, κ. Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Άργους Μυκηνών και πρόεδροι των αντίστοιχων νομικών προσώπων, στις 27 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 78 και επί του πρώτου θέματος με τίτλο :
Περί διενέργειας ελέγχου εκ μέρους των:

  1. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Άργους – Μυκηνών,
  2. Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.,
  3. Κ.Ε.Δ.Α.Μ.,
  4. ΝΠΔΔ “Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός”,
  5. ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και
  6. ΝΠΔΔ Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της γνησιότητας όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων που έχουν προσκομισθεί από την εταιρεία με την επωνυμία Eurologic ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΚΕ και με ΑΦΜ 800814974, συμφερόντων Βασιλείου Λαμπρακάκη, όπως επίσης και από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εκπροσωπεί ή συμμετέχει ο προαναφερόμενος και έχουν συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με το Δήμο Άργους – Μυκηνών ή τα παραπάνω Νομικά Πρόσωπα και για όλα τα εντάλματα πληρωμής που έχουν εξοφληθεί μέχρι σήμερα, καθώς και περί ενημέρωσης επί του συγκεκριμένου θέματος, που προέκυψε κατόπιν καταγγελίας υποψήφιου Δημάρχου σε Δήμο της Αττικής “Περί προσκόμισης στον πιο πάνω Δήμο πλαστών φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων από εταιρεία, η οποία έχει συνάψει συμβάσεις και με τον δικό μας Δήμο, όπως και με πολλούς άλλους Δήμους ανά την Ελλάδα”,

Συναινέσαμε για την ομόφωνη απόφαση επί του παραπάνω θέματος και δηλώσαμε ότι πράγματι πρέπει να διενεργηθεί άμεσα και γρήγορα έλεγχος, παρ’ όλων των ενστάσεων που είχαμε για το είδος του ελέγχου αλλά και την φύση του, αφού δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο θα γίνει , το χρονοδιάγραμμα κ.λ.π.

Με την παρούσα αίτηση, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την πρόοδο του ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα του (από το οποίο να προκύπτει το πέρας αυτού) επίσης να μας χορηγήσετε αντίγραφα των υπόψη ελεγχόμενων συμβάσεων, των ενταλμάτων πληρωμής και των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες πληρωμές.

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε επικυρωμένο αντίγραφο της υπόψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν έχει ήδη καταρτιστεί και δημοσιευτεί διότι από την έρευνά μας ΔΕΝ έχει αναρτηθεί ακόμη στο ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης πράξεων «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»!!!!!!

Με εκτίμηση, Παναγιώτης Δ. Παπαϊωάννου Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος των επιπλέον τεσσάρων ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων της κας Β. Ρούσου, του κ. Π. Διολίτση, του κ. Π. Δούρο και του κ. Β. Μπέζα και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Συμφωνία Δημιουργίας»

Άργος, 16/03/2023

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....