Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει το Δήμο μας εδώ και πολλά χρόνια. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος αυτού ήταν ελάχιστες/ αποσπασματικές & προσωρινές με δυσανάλογο, σε σχέση με το αποτέλεσμα, κόστος και όχι μόνο δεν έλυσαν το πρόβλημα αλλά το μεγάλωσαν και ταυτόχρονα δεν ικανοποίησαν την Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία και προδιαγραφές.

Σαν Νέα Δημοτική Αρχή, θα δώσουμε βάρος στην διαχείριση/διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, δηλαδή σε επίπεδο νοικοκυριού/κατοικίας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του όγκου διαχείρισης των απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε μείωση του κόστους διαχείρισης υπέρ των δημοτών (μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας), ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ποιότητα του αστικού αλλά και του περιαστικού περιβάλλοντος (ποιότητα ζωής), λιγότερη όχληση διαχείρισης (λιγότεροι κάδοι στις γειτονιές, μείωση δρομολογίων απορριμματοφόρων, μείωση στόλου απορριμματοφόρων του Δήμου, απουσία δυσοσμίας κ.α.) με ταυτόχρονη συμμόρφωση με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία & Προδιαγραφές.

Τα βήματα υλοποίησης του προγράμματος μας για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων είναι τα παρακάτω:

  1. Εφαρμόζουμε ένα εναλλακτικό ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα) και στόχο την ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στο φορέα επεξεργασίας των απορριμμάτων της Πελοποννήσου.
  2. Στο πλαίσιο της μείωσης των αστικών στερεών απορριμμάτων υλοποιούμε πρόγραμμα κομποστοποίησης/λιπασματοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου μέρους των αστικών απορριμμάτων, σε κάθε νοικοκυριό, με την διάθεση κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Παράλληλα θα προσφέρονται ενημερώσεις/ εκπαιδεύσεις και τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Ο Δήμος θα προχωρήσει και σε κεντρική αξιοποίηση υλικών προς κομποστοποίηση (δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης) υποστηρικτικά της διαδικασίας και παράλληλα με την επιτόπου διαχείριση των βιοαποικοδομήσιμων σε επίπεδο νοικοκυριού.
  3. Καθιερώνουμε κίνητρα, οικονομικά (μείωση ανταποδοτικών τελών, εκπτωτικά κουπόνια σε συνεννόηση με τον εμπορικό σύλλογο της πόλης) και ηθικά (βραβεία, διαφήμιση, κτλ.), στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης με στόχο την ελαχιστοποίηση της ποσότητας των διαχειριζόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων.
  4. Υπογειοποιούμε τους κάδους απορριμμάτων κατά προτεραιότητα στο αστικό κέντρο του Δήμου και το κέντρο των οικισμών κυρίως στα δύσκολα/στενά σημεία των δρόμων/ πλατειών και σταδιακά σε όλο το Δήμο.
  5. Χωροθετούμε κινητά και σταθερά Πράσινα Σημεία και Πράσινες Γωνιές συλλογής που οι δημότες θα μπορούν να διαθέτουν – χωριστά συλλεγθέντα – ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια) και υλικά στο τέλος της ζωής τους (ρούχα, συσκευές, μεγάλα αντικείμενα κτλ)
  6. Υλοποιούμε καμπάνιες ενημέρωσης των δημοτών μας ενθαρρύνοντας την ορθή συμμετοχή στην ανακύκλωση.
  7. Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στα σχολεία και οργανώνουμε μαθητικούς διαγωνισμούς για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της νεολαίας στην κατεύθυνση της ανακύκλωσης και επανάχρησης.

Όλες οι παραπάνω δράσεις θα ενταχθούν σε υπάρχοντα σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης των Δήμων από διάφορα Υπουργεία & την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΕΠΠΕΡ, ΕΣΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ κ.α.).

Για υλοποίηση των παραπάνω δράσεων ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί ούτε 1 ευρώ.

Επίσης με βάση τη νέα νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων ο Δήμος έχει πλέον τη δυνατότητα να έχει έσοδα από την πώληση των ανακυκλωμένων υλικών.

Τα έσοδα από την εξοικονόμηση χρημάτων εξαιτίας της μείωσης του κόστους διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων με την προαναφερόμενη μέθοδο μαζί με τα έσοδα από την πώληση των ανακυκλωμένων υλικών θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας (αυτή τη στιγμή είναι τα ακριβότερα της χώρας μας) και επομένως την οικονομική στήριξη των Δημοτών μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς της οικονομικής κρίσης.

Όθων Νικολόπουλος
Χημικός Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό:
ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ – Πέτρος Θωμόπουλος

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....