Πολλές φορές για να ανακαλύψεις την αλήθεια, χρειάζεται να συνδέσεις φαινομενικά άσχετες πληροφορίες. Στο παρακάτω κείμενο εξιστορώ την δική μου προσπάθεια αποκάλυψης μιας άβολης αλήθειας…

Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Άργους-Μυκηνών της 27/12/2022 (ΑΔΑ:ΡΠΓΕΩΨΔ-Π5Π), με θέμα την «Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023» γίνεται αναφορά στην απόφαση του Δήμου 258/2021 περί αλλαγής τιμών Δημοτικών τελών ανά τ.μ., η οποία κοινοποιήθηκε στην Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς παρόχους τον Απρίλιο του 2022, αλλά έλαβε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2022, όπου η τιμή των Δημοτικών Τελών για οικιακή χρήση από 1,90 ευρώ /τ.μ. γίνεται 2,95 ευρώ /τ.μ. και για επαγγελματική χρήση από 1,98 ευρώ /τ.μ. γίνεται 3,98 ευρώ /τ.μ.

Επίσης γίνεται αναφορά στην απόφαση 250/2022, όπου αποφασίζεται η διαφοροποίηση – μεταβολή των ηλεκτροδοτούμενων τετραγωνικών μέτρων του Δήμου. Μεταβολή που μεταφράζεται ως αύξηση κατά 112.462 τ.μ. για αυτά οικιακής χρήσης και αύξηση κατά 75.271 τ.μ. για αυτά επαγγελματικής χρήσης. Από την αύξηση αυτή, προκύπτει προφανώς και μια αύξηση στα προϋπολογισθέντα έσοδα του Δήμου.

Όλα αυτά έγιναν για να ικανοποιηθεί η απαίτηση του ΥΠΕΣ, για συμμόρφωση του Δήμου με το Κριτήριο 14, προκειμένου το σχέδιο προϋπολογισμού να είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο.

Συγχωρείστε με εάν σας κουράζω με αριθμούς, αλλά είναι απαραίτητοι για την αποκάλυψη της άβολης αλήθειας που ψάχνουμε. Δηλαδή τι ήταν εκείνο που οδήγησε τον Δήμο Άργους-Μυκηνών σε αύξηση των Δημοτικών Τελών;

Το 2022 ο Δήμος μας σύναψε τρεις συμβάσεις δανείων, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμβαση 1η (ΑΔΑ:69ΚΗ468ΗΗ7-6ΕΔ): Για την προμήθεια απορριμματοφόρων κλπ. αξίας 1.403.640,00 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 10 έτη και με κυμαινόμενο επιτόκιο 3,70% + euribor 6μήνου (4,12%) και εκχώρηση 3,35% Κ.Α.Π.

Σύμβαση 2η (ΑΔΑ:ΩΣΦΠ469ΗΗ7-ΠΦΨ): Για την προμήθεια φωτιστικών, αξίας 12.400.000,00 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 10 έτη και με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,55% + euribor 6μήνου (4,12%) και εκχώρηση 27,88% Κ.Α.Π.

Σύμβαση 3η (ΑΔΑ:ΨΒΠΔ469ΗΗ7-2Μ7): Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης αξίας 869.978,00 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 10 έτη και με κυμαινόμενο επιτόκιο 3,70% + euribor 6μήνου (4,12%) και εκχώρηση 2,06% Κ.Α.Π.

Συνολικά ο Δήμος έχει εκχωρήσει το 38,84% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (των συνολικών εσόδων του δηλαδή…) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (3,35% + 27,88% + 2,06% + 5,59% παλαιότερες συμβάσεις).

Το επιτόκιο είναι ο καθρέφτης της πιστοληπτικής ικανότητας, όπως πολύ καλά μάθαμε στην χώρα μας κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ειδικότερα το κυμαινόμενο επιτόκιο σε περιόδους υψηλών επιτοκίων και πληθωρισμού αποδεικνύει την μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα για τον Δήμο, πόσο μάλλον την αφέλεια, για να μην πω άγνοια, από την μεριά των ανθρώπων του Δήμου.

Ρωτώ λοιπόν εσένα Δημήτριε Καμπόσο, γιατί τόση βιασύνη για την έκδοση των παραπάνω δανείων με την μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου; Τι σε οδήγησε στην αύξηση των Δημοτικών τελών και στον συγκεκριμένο δανεισμό; Μήπως η επιθυμία για τον συγκεκριμένο δανεισμό σε οδήγησε στην αύξηση των Δημοτικών τελών;

Θα βρεις άραγε το θάρρος τούτη την φορά να απαντήσεις;

Συμπληρωματικά, η απόφαση 250/2022 αποδεικνύει ότι ούτε η αύξηση των τελών αρκούσε, για αυτό και προέβης και στην μεταβολή – αύξηση των επιφανειών για να έχεις ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2023.

Δυστυχώς για εμάς Δημήτριε Καμπόσο, εμείς θα κληθούμε να διαχειριστούμε τις συνέπειες των αποφάσεών σου.

Τουλάχιστον βρες, την ύστατη στιγμή, το θάρρος να παραδεχθείς τα λάθη σου και να ζητήσεις ένα συγγνώμη από τους Δημότες Άργους-Μυκηνών για το κακό που τους προκάλεσες και για τα χρέη που τους φόρτωσες…

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....