Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για Σύσκεψη και Απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – εισηγητής ο κ. Χ. Σελλής.

2. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής
ο κ. Π. Μπουλούκος.

3. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική
Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» –
εισηγητής ο κ. Π. Μπουλούκος.

4. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Πολιτισμού – εισηγητής ο κ. Π.
Μπουλούκος.

5. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς – εισηγητής ο κ. Χ.
Φλεβάρης.

6. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Αθλητισμού – εισηγητής ο κ. Σ. Δαμάλας.

7. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας – εισηγητής ο κ. Γ.
Αλεξανδρόπουλος.

8. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Πρασίνου και Αστικού Σχεδιασμού –
εισηγητής ο κ. Γ. Αλεξανδρόπουλος.

9. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης – εισηγητής ο κ. Σ.
Δαμάλας.

10. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –
εισηγητής ο κ. Π. Καμπόσος.

11. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
– εισηγητής ο κ. Α. Λιόλιος.

12. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Θεμάτων και
Αλιείας – εισηγητής ο κ. Χ. Φλεβάρης.

13. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Νεότητας – εισηγητής ο κ. Α. Βαρδάκας.

14. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Σχεδίου Πόλης και Τοπικού Πολεοδομικού
Σχεδίου – εισηγητής ο κ. Κ. Αδρακτάς.

15. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στη
Γενική Συνέλευση του Δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» – εισηγήτρια η κ. Α.
Αργυροπούλου.

16. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στη
Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ελπίδα Ζωής» –
εισηγητής ο κ. Π. Καμπόσος.

17. Περί ορισμού επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
(άρθρο 186 Κ.Δ.Κ.) – εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.

18. Επί του από 25-1-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση
ενοικίου περιπτέρου (παρ. 4 άρθρο 9 του Ν. 4071/2012)» – εισηγητής ο κ. Φ.
Κολεβέντης.

19. Επί του από 25-1-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση
ενοικίων αστικών καταστημάτων (παρ. 4 άρθρο 9 του Ν. 4071/2012)» –
εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.

20. Εκμίσθωση καντίνας – αναψυκτηρίου στη Ν. Κίο – εισηγητής ο κ. Κολεβέντης.

21. Περί εκμίσθωσης της αίθουσας τέχνης και πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος»
σύμφωνα με το άρθρο 192 του Νόμου 3463/2006 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε
με το Άρθρο 196 παρ. 2 του Νόμου 5043/2023 – εισηγητής ο κ. Π. Μπουλούκος.

22. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου
Άργους – Μυκηνών, Υ/Ε 2: Αγροτική οδοποιίαΔ.Ε. Άργους, Κουτσοποδίου,
Λέρνας και Ν. Κιου» – εισηγητής ο κ. Κ. Αδρακτάς.

23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας» – εισηγητής ο κ. Κ. Αδρακτάς.

24. Εκλογή Εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) – εισηγητής ο κ. Α. Βαρδάκας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Αναγνωστόπουλος

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....