Σας γνωστοποιούμε τα ονόματα της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών, όπως αυτά προέκυψαν από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Ιανουαρίου 2024.

Η ισχύς της παρούσας σύνθεσης έχει χρονικό διάστημα έως 30-06-2026

Τα ονόματα της Επιτροπής:

 1. Μπουλούκο Παναγιώτη (Δημοτικό Σύμβουλο) – Πρόεδρο
 2. Ξηνταροπούλου Φαίδρα (Δημοτική Σύμβουλο)
 3. Δέδε Μαρία (Δημότισσα)
 4. Γιαννούση Γεώργιο (Δημότη)
 5. Τζίμου Σούλα (Δημότισσα)
 6. Σταθόγιαννη Μαρία (Δημότισσα) – αρμόδια για Παιδική
  Βιβλιοθήκη
 7. Αθανασόπουλο Τάσο (Δημότη)
 8. Δαγρέ Ξενοφώντα (Δημότη)
 9. Πόθο Στέφανο (Δημότη)
 10. Αργυροπούλου Καλλιρρόη (Δημότισσα)
 11. Τζαννή – Σελλή Λουκία (Δημότισσα)
 12. Νικέλλη Κική (Δημότισσα)
 13. Σκούφη Παναγιώτη (Δημοτικό Σύμβουλο) – εκπρόσωπο
  μειοψηφίας
 14. Δελή Νικόλαο (Δημοτικό Σύμβουλο) – εκπρόσωπο μειοψηφίας
 15. Πετροπούλου – Δήμα Ελισάβετ (Δημότισσα) – εκπρόσωπο
  μειοψηφίας
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....