Σας γνωστοποιούμε τα ονόματα της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών, όπως αυτά προέκυψαν από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Ιανουαρίου 2024.

Η ισχύς της παρούσας σύνθεσης έχει χρονικό διάστημα έως 30-06-2026

Τα ονόματα της Επιτροπής:

  1. Δαμάλα Σωτήριο (Δημοτικό Σύμβουλο) – Πρόεδρο
  2. Αγνάντου – Κούτσα Στυλιανή (Δημότισσα)
  3. Καρκαλάτο Ιωάννη (Δημότη)
  4. Βαρδάκα Αντώνιο (Δημοτικό Σύμβουλο)
  5. Βλάχο Δημήτριο (Δημότη)
  6. Μαντή Αικατερίνη (Δημότισσα)
  7. Νώτη Ιωάννη (Δημοτικό Σύμβουλο) – εκπρόσωπο μειοψηφίας
  8. Δελή Νικόλαο (Δημοτικό Σύμβουλο) – εκπρόσωπο μειοψηφίας
  9. Ζαχαριά Δημήτριο (Δημότη) – εκπρόσωπο μειοψηφίας
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....