Στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 20 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για να συσκεφθούν και αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:

 1. Υποβολή αιτήματος αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων µε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
 2. Υποβολή των κάτωθι:
  α) αίτημα αλλαγής επιτοκίου συνομολογούμενου δανείου ποσού 12.213.902,05€
  για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων μαγνητικής
  επαγωγής για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού» και
  β) επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής του δανείου από δέκα έτη σε δεκαπέντε
  – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
 3. Περί ορισμού αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – εισηγητής ο κ. Χ. Σελλής.
 4. Περί ορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ωδείο για το έτος 2023 – 2024 – εισηγητής ο κ. Π. Μπουλούκος.
 5. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006) – εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.
 6. Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Π. Καμπόσος.
 7. Περί συγκροτήσεως της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Άργους – Μυκηνών και ορισμού αρμοδίου υπαλλήλου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας – εισηγητής ο κ. Π. Καμπόσος.
 8. Περί εγκρίσεως ή μη πρακτικού επιτροπής επιλογής Νο 8, εγγραφών  παιδιών μέσω  ΕΣΠΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2024, στις δομές των Δημοτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για την σχολική περίοδο 2023 – 2024 – εισηγητής ο κ. Α. Λιόλιος.
 9. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 0200909100290) για υπάρχον βιοτεχνικό κτίριο ιδιοκτησίας Σ. Κατσούλης -Ε. Μπουμπουρέκα Ο.Ε., με δραστηριότητα «Επαγγελματικό Εργαστήριο Κατασκευής Αγροτικών Εργαλείων και Σουστών Αυτοκινήτου», εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού στην θέση «Μπάμπω» Κτηματικής Περιφέρειας Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών και επί αγροτικής οδού – εισηγητής ο κ. Κ. Αδρακτάς.
 10. Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών (άρθρα 208, 219, 221. 221 Α του Ν. 4412/2016) για το έτος 2024 και εφεξής – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
 11. Περί ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου για την συγκρότηση του σχολικού συμβουλίου του 1 ου Γυμνασίου Άργους (άρθρο 107 του Ν. 4823/2021) – εισηγητής ο κ. Α. Βαρδάκας.
 12. Περί ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου για την συγκρότηση του σχολικού συμβουλίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αργολίδας (άρθρο 107 του Ν. 4823/2021) – εισηγητής ο κ. Α. Βαρδάκας.
 13. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – εισηγητής κ. Σ. Δαμάλας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....