Σας γνωστοποιούμε τα ονόματα της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών, όπως αυτά προέκυψαν από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Ιανουαρίου 2024.

Η ισχύς της παρούσας σύνθεσης έχει χρονικό διάστημα έως 30-06-2026

Τα ονόματα της Επιτροπής:

 1. Δαμάλα Σωτήριο (Δημοτικό Σύμβουλο) – Πρόεδρο
 2. Δανόπουλο Γεώργιο (Δημότη)
 3. Μπιτζή Δημήτριο (Δημότη)
 4. Κουγιά Ιωάννη (Δημότη)
 5. Μπέζα Γεώργιο (Δημότη)
 6. Μετασίδη Χρήστο (Δημότη)
 7. Μπάκα Ανδρέα (Δημότη)
 8. Αθανασόπουλο Ιωάννη (Δημοτικό Σύμβουλο) – εκπρόσωπο
  μειοψηφίας
 9. Καχριμάνη Κων/νο (Δημότη) – εκπρόσωπο μειοψηφίας
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....