Θέτουμε Κανόνες Προστασίας, που Σώζουν Ζωές.

Υπεγράφη σήμερα Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη για την προστασία των εργαζομένων στη διανομή (delivery).

Η ΚΥΑ αφορά, μεταξύ άλλων, στην ορθή συντήρηση των οχημάτων και ορίζει τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές των μέσων ατομικής προστασίας που οφείλει να παρέχει ο εκάστοτε εργοδότης στους διανομείς που απασχολεί, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ύψιστη προτεραιότητα και καθήκον μας, ως Πολιτεία, είναι να διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια όλων των πολιτών. Οι σκληρά εργαζόμενοι διανομείς delivery αποκτούν πλέον ένα ισχυρό θεσμικό πλέγμα προστασίας. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που έπρεπε να αναλάβουμε, δεδομένων των δυσκολιών και των προκλήσεων ενός επαγγέλματος, στο οποίο απασχολούνται χιλιάδες συμπολίτες μας.

Τα μέτρα που προβλέπονται με την εν λόγω ΚΥΑ σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας, τις προδιαγραφές του δίκυκλου, τον εξοπλισμό μεταφοράς, τον προσαρτώμενο αποθηκευτικό χώρο, τον έλεγχο κατάστασης και λειτουργίας του, αλλά και για την ικανότητα οδήγησης και την οδηγική συμπεριφορά, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση φυσικών, χημικών, βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων, αλλάζουν άρδην τα δεδομένα όσον αφορά τα επίπεδα της ασφάλειας των διανομέων.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη για την προστασία των εργαζομένων στη διανομή (d.livery). 1,100m 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών"

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....