Ταυτότητα Ηλεκτρονικής Έκδοσης: Argolida24News.gr

 

Νομική Μορφή: Ατομική Επιχείρηση

 

Αριθμός Μητρώου eMedia: 14169

 

Διεύθυνση: Νομός Αργολίδας

 

Τηλέφωνα: +30 70 70 70 75 75

 

Email: argolidanea@gmail.com

 

Ιδιοκτήτης / Διευθυντής: Argolida 24News

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας: Argolida 24News

 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Argolida 24News

 

Γραμματεία – Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2752 43 250 | +30 2751 500 911

 

Φωτογραφικά Πρακτορεία: VAS-VAL

 

.