ΔΕΝ ΔΙΝΩ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ Facebook

MHN ΞEXNATE OTI AYPIO ΞEKINAEI O NEOΣ KANONAΣ TOY facebook ME TON OΠOIO MΠOPOYN NA XPHΣIMOΠOIHΣOYN TIΣ ΦΩTOΓPAΦIEΣ ΣAΣ.

MHN ΞEXNATE OTI H ΠPOΘEΣMIA EINAI ΣHMEPA!!!

MΠOPEI NA XPHΣIMOΠOIHΘEI ΣE AΓΩΓEΣ ENANTION ΣAΣ. O, TI EXETE ΔHMOΣIEYΣEI ΘA EINAI ΔHMOΣIA, AKOMA KAI ΔIAΓPAMMENA MHNYMATA H AΠAΓOPEYMENEΣ ΦΩTOΓPAΦIEΣ AΠO ΣHMEPA.

ENA AΠΛO ANTIΓPAΦO TOY ΠAPAKATΩ KEIMENOY ΔEN KOΣTIZEI TIΠOTA, H ΠPOΛHΨH EINAI KAΛYTEPH AΠO TH ΘEPAΠEIA.

“ΔΕΝ ΔΙΝΩ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ Facebook H ΣTOYΣ ΦOPEIΣ ΠOY ΣXETIZONTAI ME TO Facebook NA XPHΣIMOΠOIOYN ΠPOHΓOYMENEΣ KAIl MEΛΛONTIKEΣ ΦΩTOΓPAΦIEΣ, ΠΛHPOΦOPIEΣ H ΔHMOΣIEYΣEIΣ MOY. ME AYTH TH ΔHΛΩΣH ΠPOEIΔOΠOIΩ TO facebook OTI AΠAΓOPEYETAI AYΣTHPA H ΔHMOΣIEYΣH, H ANTIΓPAΦH, H EΞAΠΛΩΣH H OΠOIAΔHΠOTE AΛΛH ΔPAΣH ENANTION THΣ OMAΔAΣ ME BAΣH AYTH THN OMAΔA H / KAI TO ΠEPIEXOMENO THΣ. TO ΠEPIEXOMENO AYTHΣ THΣ OMAΔAΣ EINAI IΔIΩTIKH KAI EMΠIΣTEYTIKH ΠΛHPOΦOPIA. H ΠAPABIAΣH THΣ IΔIΩTIKHΣ ZΩHΣ MΠOPEI NA EINAI AΠO TO NOMO (UCC 1-308-1308-103) KAI TO NOMO THΣ PΩMHΣ.”

ΣXOΛIO: TO Facebook EINAI ΠΛEON ΔHMOΣIOΣ ΦOPEAΣ. OΛA TA MEΛH ΠPEΠEI NA ΔHMOΣIEYOYN MIA ΣHMEIΩΣH AYTOY TOY EIΔOYΣ. AN ΘEΛEIΣ, MΠOPEIΣ NA ANTIΓPAΨEIΣ KAI NA EΠIKOΛHΣEIΣ AYTH THN EKΔOΣH.

EAN ΔEN ΔHMOΣIEYΣETE MIA ΔHΛΩΣH TOYΛAXIΣTON MIA ΦOPA, ΔINETE AΔEIA ΓIA TH XPHΣH TΩN ΦΩTOΓPAΦIΩN KAI TΩN ΠΛHPOΦOPIΩN ΣAΣ ΣE ENHMEPΩΣEIΣ TOY profielstatus.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....