9η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 το απόγευμα στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

  • Της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1882) ΚΥΑ με θέμα«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνοπεραιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο τηςΕπικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα6:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00»

  • Την αρ. 642/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών«Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών κατά το διάστημαεφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα μετο άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169)».

α. Διαδικασία ελέγχου :
1. Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.
β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑTA ΕΔΡΑΣ

2. Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

3. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

4. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και Χρήστος Λαμπρόπουλος

5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και Χρήστος Λαμπρόπουλος

6. Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

7. Εισήγηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: τροποποίηση – ανανέωση ΑΕΠΟ λόγω αύξησης της δυναμικότητας και νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο χοιροτροφικό συγκρότημα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ο.Ε. στη Δ.Ε. Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΕΤ: 190103520.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων, στην ΔΕ Αγίων Θεοδώρων, του Δ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

9. Εισήγηση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας για το οικονομικό έτος 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Οικονόμου

ΘΕΜΑTA MΕΣΣΗΝΙΑΣ

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KELEN ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Π.Ε.», στη θέση «ΚΑΣΚΟΥΤΗ ΓΡΑΝΑ – Αγροτεμάχιο υπ΄ αριθμ. 38», της Τ.Κ. Αντικαλάμου, της Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

ΘΕΜΑTA ΑΡΚΑΔΙΑΣ

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Βελτίωση – συντήρηση του επαρχιακού δρόμου Άστρους – Λεωνίδιο στους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Εμμανουήλ Σκαντζός

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Τροποποίηση και ανανέωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων της μονάδας «Livelia Α.Β.Ε.Ε.» λόγω της αύξησης της δυναμικότητας, προσθήκης νέων γραμμών παραγωγής και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Π.Ε. Αρκαδίας)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....