Θα πραγματοποιηθεί την 29 η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Α. Διαδικασία ελέγχου :

  • Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑTA ΕΔΡΑΣ

1.Επικύρωση πρακτικών της 12ης έως και 16ης / 2022 συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου.

2.Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου
οικ. έτους 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή
(Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Β’ τριμήνου 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή
(Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

4. Λύση, θέση σε εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ». (εξ
αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή
(Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

5. Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή
(Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που
αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Ρίνιζα», της Τ.Κ.
Διδύμων, Δ.Ε. Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Π.Ε. Αργολίδας, της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, έκτασης 44.485,36 τ.μ. του φορέα «ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ν.
ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΚΕ» (ΠΕΤ: 2108607827). (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης.

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
Βελτίωση επαρχιακής οδού Άργους – Ν. Κίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών της
ΠΕ Αργολίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων (5*) της εταιρείας ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΕΡΡΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ, δυναμικότητας 164 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 22.242,89 τμ στη θέση Ράχη Τραχειάς, Δήμου Επιδαύρου ΠΕ Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαντζούνης.

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Αναβάθμιση κόμβου Λυγουριού στο Δήμο Επιδαύρου, ΠΕ Αργολίδας», με
φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: «Βελτίωση ισόπεδου κόμβου Ξηρόβρυσης στο Δήμο Άργους – Μυκηνών,
ΠΕ Αργολίδας» με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

11. Εκπροσώπηση της Π.Ε. Αργολίδας στις τραπεζικές συναλλαγές,
καθορισμός του είδους των συναλλαγών, ορισμός υπαλλήλων για την
υπογραφή  επιταγών και χρηματικών εντολών, έγκριση εξουσιοδότησης για τη
σύνδεση στην ειδική εφαρμογή ΔΙΑΣ portal.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας FULGOR
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε.
που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων, στην ΔΕ Αγίων
Θεοδώρων, του Δ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα.

ΘΕΜΑTA ΛΑΚΩΝΙΑΣ

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Βρυσάκια – Κράνι» και «Λυκογκρεμός»,
συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων της
ΔΕ Βοιών του Δ. Μονεμβασιάς της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Μεταφορών, κ. Θεόδωρος
Βερούτης.

14. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ιωάννη
Γρηγοράκη στο τμήμα από την οδό Ερμού έως την οδό Δημάρχου Καλκάνδη και
από την οδό Δημάρχου Καλκάνδη έως την οδό Μικράς Ασίας, εντός του
ρυμοτομικού σχεδίου Γυθείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
τον Λιμένα Παλαιοκάστρου – Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασιάς της ΠΕ
Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Μεταφορών, κ. Θεόδωρος
Βερούτης.

ΘΕΜΑTA MΕΣΣΗΝΙΑΣ

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου: “ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ “ΦΡΑΓΜΑ” ΆΡΙ – ΜΕΣΣΗΝΗ – ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΣΤΟ
ΚΟΥΛΝΤΟΥΚΙ ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ”, της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. (εξ
αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Ευστάθιος
Αναστασόπουλος.

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», της
εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KELEN ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Π.Ε.», στη θέση «ΚΑΣΚΟΥΤΗ ΓΡΑΝΑ – Αγροτεμάχιο υπ΄ αριθμ. 38», της Τ.Κ.
Αντικαλάμου, της Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέας Τσουκαλάς.

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. Εγκατάστασης, Αποθήκευσης, Εμφιάλωσης και
Διακίνησης Υγραερίου, που τοποθετείται στη θέση «Γράνα Κασκούτη», εκτός
σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού ΤΚ Αντικαλάμου, ΔΕ Καλαμάτας, Δήμος
Καλαμάτας, ΠΕ Μεσσηνίας, ιδιοκτησίας “Π. Κατσαρός – Ι. Λεβεντάκης Ο.Ε”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέας Τσουκαλάς.

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: Εγκατάσταση Παραγωγής Ασφαλτομίγματος που τοποθετείται στη θέση
«Παναγάκια», εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού, Τ.Κ. Αντικαλάμου, Δ.Ε.
Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

Έκδοση ψηφισμάτων Περιφερειακού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....