Στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη Αποφάσεων στα Παρακάτω Θέματα:

Α. Διαδικασία Ελέγχου:

  • Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑTA ΕΔΡΑΣ

1. Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Οικονομικού Έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Μεταφορών κ. Θεόδωρος
Βερούτης

2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Γ’ τριμήνου 2022 (εξ αναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (Μεγαλόπολη),
κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
3. Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
4. Φράγμα Ασωπού – Μέτρα και παρεμβάσεις για την έλλειψη νερού στην
πεδινή Κορινθία.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Δέδες

ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την ανανέωση – τροποποίηση ΑΕΠΟ υφιστάμενου λατομείου μαρμάρων, στη
θέση «Μικρή Μαγούλα», της κοινότητας Διδύμων, του Δ. Ερμιονίδας, της ΠΕ
Αργολίδας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Ε.Ε. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαντζούνης

ΘΕΜΑTA ΑΡΚΑΔΙΑΣ

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το
έργο “Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 75MW και των συνοδών
έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού” στη θέση ‘Καταραχιά’ της
ΔΕ Μεγαλόπολης του Δ. Μεγαλόπολης ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, φερόμενη ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Μ.Α.Ε.» (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Εμμανουήλ Σκαντζός
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το
έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20MW και των συνοδών έργων οδοποιίας &
ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού», της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.»
στη θέση «Τριπόταμος» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, της
Π.Ε. Αρκαδίας. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (Μεγαλόπολη),
κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
8. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Τρίπολης
Καλαμάτας στο τμήμα από ΜΕΑ-ΧΥΤΥ έως τον Υποσταθμό Αθήναιου στα πλαίσια
του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ".
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
9. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στης Επαρχιακή Οδό Άστρους –
Λεωνιδίου για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Εμμανουήλ Σκαντζός

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου «Αδειοδότηση συνοδών υποδομών εντός χερσαίας έκτασης, ζώνης
αιγιαλού και θαλάσσιας έκτασης που εξυπηρετούν την πλωτή μονάδα εκτροφής
θαλάσσιων και μεσογειακών ιχθύων στη θέση “Όρμος Λιμί”, Δ.Ε. Σολυγείας,
Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας για την εταιρεία «MARE MAGNUM Α.Ε.» (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.
Χαρίλαος Βυτινιώτης.
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
την τροποποίηση και ανανέωση της με αριθ. 3311/06/13-6-2007 ΑΕΠΟ της
Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το
έργο: υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας ξύλου και εμποτισμού ξυλείας με χημικά
μέσα συντήρησης της εταιρείας «ΔΡΙΤΣΑΣ – ΚΑΓΚΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται
στο 80ο χλμ της ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου της ΔΚ Ίσθμιας του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γιώργος Οικονόμου

ΘΕΜΑTA ΛΑΚΩΝΙΑΣ

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου για την τροποποίηση – αναβάθμιση Σταθμού Βάσης Κινητής
Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ, με κωδικό θέσης
«ΑΣΩΠΟΣ – 1001305» ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη θέση “Σκορδόλακα –
Φοινίκι” της ΤΚ Παπαδιάνικων, του Δήμου Μονεμβασιάς της Π.Ε. Λακωνίας και
πραγματοποιείται από κοινού χρήση του κεραιοσυστήματος με την εταιρεία
WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Μεταφορών, κ. Θεόδωρος
Βερούτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....