ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Περιφέρειας Πελοποννήσου και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών – Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΛΟΠ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....