Η Περιφερειακή Αρχή του κ.Νίκα παρότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι από την
Ολομέλεια του ΣτΕ έχει κριθεί Αντισυνταγματικός ο νόμος του κ. Θεοδωρικάκου σε
ό,τι αφορά τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών, συνεχίζει
κανονικά τις συνεδριάσεις αγνοώντας εντελώς την απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου της Χώρας μας.
Μετά την απόφαση του ΣτΕ και καθ’όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου του 2022 μέχρι
και σήμερα πλήθος αποφάσεων έχουν ληφθεί που αφορούν εγκρίσεις σύναψης
προγραμματικών συμβάσεων, τροποποιήσεις προγραμμάτων και εντάξεις έργων
καθώς και άλλα θέματα που αφορούν αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο και παράνομα μεταφέρθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή.
Ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αμέσως μετά την απόφαση του ΣτΕ και σε κάθε
συνεδρίαση αιτούμεθα τα θέματα των οποίων οι αρμοδιότητες εμπίπτουν στον
Αντισυνταγματικό νόμο του κ.Θεοδωρικάκου να διαβιβάζονται προς συζήτηση στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ανήκουν στην παράταξη του κ.Νίκα
καταψηφίζουν κάθε τέτοια πρόταση και συνεχίζουν να λαμβάνουν αποφάσεις,
γράφοντας την απόφαση του ΣτΕ στα «παλιά τους τα παπούτσια».
Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (17.1.2023) τα όρια όμως
ξεπεράστηκαν.
Στη Βουλή ήδη έχουν κατατεθεί τροποποιήσεις προς συμμόρφωση της απόφασης του
ΣτΕ από το Υπουργείο Εσωτερικών στις οποίες εμφανώς προκύπτουν ότι οι
αρμοδιότητες του Αντισυνταγματικού νόμου του κ. Θεοδωρικάκου επανέρχονται στα
Δημοτικά και στα Περιφερειακά Συμβούλια και αναμένεται μέχρι το βράδυ η ψήφιση
τους.
Η αντίδραση της Περιφερειακής Αρχής του κ.Νίκα και των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής που ανήκουν στην παράταξη του ήταν πέρα και έξω από κάθε
προηγούμενο αφού ακόμα και σήμερα, με ήδη κατατεθειμένες τις τροπολογίες,
επέμεναν να συζητηθούν θέματα που είναι βέβαιο ότι η αρμοδιότητα τους θα
μεταβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η πρόταση μας να αναβληθεί η συνεδρίαση και να μην συζητηθούν συγκεκριμένα
θέματα καταψηφίστηκε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ανήκουν στην
παράταξη του κ.Νίκα και σύμφωνα με το ΣτΕ παράνομα συμμετέχουν στη σύνθεση
της.
Η σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε παρότι δεν υπήρχε καν η
αναγκαία απόφαση του Περιφερειάρχη περί τροποποίησης των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής με τον ορισμό των νέων Αντιπεριφερειαρχών.
Η φοβική διάθεση και η αμηχανία που υπήρχε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
Οικονομική Επιτροπής από τα μέλη της παράταξης του κ.Νίκα αποδεικνύει τη
σκοπιμότητα της πολιτικής λογικής «του πάρτα όλα», δηλαδή να περάσουμε άρον-
άρον ότι προλαβαίνουμε παρότι γνωρίζουμε ότι δεν είναι νόμιμο.

Ακραία περίπτωση αποτέλεσε η ψήφιση του με αύξοντα αριθμ.45 θέματος που
αφορούσε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής
Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. για την πράξη: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
για την εκπόνηση μελέτης βελτίωσης 1 ης Ε.Ο. Καλαμάτας-Καρδαμύλης (κατά
τμήματα), μελέτης παράκαμψης Καρδαμύλης και μελέτης παράκαμψης Αγ.Νίκωνα»,
προϋπολογισμού 1.200.000€.
Για το συγκεκριμένο θέμα αιτηθήκαμε την αναβολή του και την παραπομπή του στο
Περιφερειακό Συμβούλιο όχι μόνο λόγω της ψήφισης των επικείμενων
τροποποιήσεων του νόμου αλλά και γιατί δεν μας είχε διαβιβαστεί το σχέδιο της
προγραμματικής σύμβασης ως εισήγηση.
Αποκορύφωμα του «αλαλούμ» που επικρατούσε στη σημερινή συνεδρίαση ήταν να
μας αποστείλουν δύο ώρες μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ένα ημιτελές σχέδιο
προγραμματικής από το οποίο απουσίαζε ακόμα και ο προϋπολογισμός του έργου!
Καταγγέλλουμε τις πρακτικές αυθαιρεσίας του κ.Νίκα και των συνεργατών του και
καλούμε τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων και να τηρήσουν την απόφαση του ΣτΕ σε ό,τι αφορά τη
λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων.
Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο των Αντιδημοκρατικών λειτουργιών και των θεσμικών
εκτροπών, ο καθένας μας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....