Ολοκληρώθηκε το έργο της ομάδας Jaspers αναφορικά με την υποστήριξη του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω ΣΔΙΤ.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου η ομάδα Jaspers, στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρείχε για το μεγάλο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω ΣΔΙΤ, απέστειλε το σημείωμα ολοκλήρωσης της υποστήριξής της.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η υποβολή στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του συνόλου του φακέλου του εν λόγω μεγάλου έργου, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι της συγχρηματοδότησής του από την Ε.Ε.

Σχολιάζοντας σχετικά την εξέλιξη αυτή, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας εξέφρασε την εκτίμηση πως “μετά την έγκριση από την ομάδα Jaspers, αναμένεται ότι η εξέλιξη του έργου της διαχείρισης των απορρριμμάτων με ΣΔΙΤ και η συγχρηματοδότησή του από την Ε.Ε. θα είναι ομαλή”.

Yπενθυμίζεται ότι η Jaspers αποτελεί καρπό συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και της Γερμανικής Τράπεζας Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Πρόκειται για ένα μέσον παροχής τεχνικής βοήθειας στις ευρωπαϊκές χώρες που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. μεταξύ 2004 και εντεύθεν, με σκοπό να προσφέρει στα εν λόγω κράτη – μέλη την απαιτούμενη υποστήριξη για την προετοιμασία μεγάλων έργων υψηλής ποιότητας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....